ZAPLANOWANE SYTUACJE

Badanym przedstawiono charakterystyki ludzi składające się z ety­kiet kategorialnych dotyczących pracy oraz ich atrybutów indywidual­nych. Zaplanowano cztery sytuacje eksperymentalne tak, aby dwie wyzwalały przetwarzanie kategorialne, a następne dwie przetwarzanie analityczne. Przetwarzanie kategorialne miały wywołać: (1) etykieta plus atrybuty zgodne (sytuacja „zgodności”) i (2) etykieta plus atrybuty obojętne informacyjnie (sytuacja „koncentracji na etykiecie”). Prze­twarzanie analityczne miały wywołać: (1) etykieta plus atrybuty niezgodne (sytuacja „niezgodności”) i (2) etykieta pozbawiona wartości informacyjnej plus atrybuty (sytuacja „koncentracji na atrybutach”). Główną zmienną zależną był pomiar czasu latencji ocen na temat sympatyczności osób bodźcowych; zgodnie z przewidywaniami, badani powinni szybciej udzielać odpowiedzi w sytuacjach zaprojektowanych w celu uaktywnienia przetwarzania kategorialnego. Aby pokazać, jak na pamięć oddziałują bardziej standardowe schematy informacyjne, zmierzyliśmy także badanym dokładność przypominania i latencję, ale analiza tych danych interesowała nas w drugiej kolejności.Zaplanowane cztery sytuacje eksperymentalne miały według założeń uaktywnić przetwarzanie kategorialne (w sytuacji zgodności i koncen­tracji na etykiecie) lub przetwarzanie analityczne (w sytuacji niezgod­ności i koncentracji na atrybutach). Tabela 1 demonstruje przykładowy materiał eksperymentalny i szczegółowe przewidywania dotyczące poszczególnych sytuacji eksperymentalnych. Po przeczytaniu charak­terystyki osoby bodźcowej badani oceniali jej sympatyczność.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+