ZWIĄZKI Z POPRZEDNIMI MODELAMI

Podejście kategorialne odnosi się do bardzo szerokiego zakresu problematyki. Wiąże się mianowicie z licznymi modelami w psychologii społecznej i poznawczej. Jednakże dokładna analiza tych modeli wskazuje, że nasze podejście wyróżnia się ze względu na zainteresowanie procesami afektywnymi oraz z kilku innych powodów. Nasz model dwu etapów i dwu sposobów generowania reakcji afektywnych ma szereg teoretycznych „odpowiedników” w badaniach nad percepcją osób i poznaniem społecznym. W szczególności cztero- etapowy (ale dotyczący jednego sposobu) model sądów społecznych (Burnstein, Schul, 1982; 1983) zakłada wstępne kodowanie (cech fizycznych), dokładne kodowanie (cech semantycznych), integrację (rozumienie cech via ogólny schemat) i decyzję (generowanie reakcji). Ten czteroetapowy model, rozwijany jednocześnie i niezależnie od naszego, proponuje zbieżne, ale bardziej kompleksowe ujęcie etapów przetwarzania oraz zbieżne, ale mniej skomplikowane ujęcie dwu sposobów generowania reakcji afektywnych. Porównując model Burn- steina i Schula (1982; 1983) z naszym, można stwierdzić, że występujący u nas etap kategoryzacji łączy w sobie oba rodzaje kodowania zaprezentowane w ich modelu (wstępne i dokładne), a nasz etap generowania afektu — oba ich późniejsze etapy (integrację i decyzję). Z drugiej strony, wyodrębnione przez nich etapy integracji i decyzji nie różnicują przetwarzania kategorialnego i przetwarzania analitycznego.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+