ZGODNE KOMBINACJE

Przewidywano, że w kombinacjach zgodnych etykieta negatywna powinna wyzwalać negatywną ewaluację, pomimo iż towarzyszyły jej atrybuty neutralne i pozytywne. Natomiast w kombinacjach niezgod­nych negatywna etykieta i neutralne lub pozytywne atrybuty powinny być przetwarzane w sposób analityczny, a wynik ewaluacji powinien być tylko umiarkowanie negatywny. Zauważmy, że oddzielne ewaluacje informacji zastosowanych w poszczególnych sytuacjach utrzymano na stałym poziomie; różnica dotyczyła tylko zgodności bądź niezgodności kombinacji. Jak przewidywano, ewaluacja całościowa była bardziej negatywna w przypadku zgodności niż w przypadku niezgodności. Na przykład inżyniera (etykieta negatywna), który grał na flecie (atrybut niezgodny neutralny), uznano za bardziej sympatycznego niż inżyniera, który pracował przy komputerze (atrybut zgodny neutralny). W przy­padku niezgodności sympatyczność (likability) najwidoczniej oceniano w oparciu o etykietę i atrybuty, podczas gdy w przypadku zgodności tylko w oparciu o etykietę.Wyniki te częściowo potwierdzają hipotezę 1 odnośnie do kategorii jako podstawy afektu czy do schematu wyzwalającego afekt (schematriggered affect). Te i inne poświęcone tej problematyce badania podsumowano w innej pracy (Fiske, 1982).

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+