ZAŁOŻENIA ALTERNATYWNE

Również w naszym modelu może mieć miejsce taki proces, że znaki afektywne łączą się z innymi znakami afektywnymi o podobnym tonie wtedy mogą rzeczywiście działać jako wskazówki pamięciowe. W istocie, jak zakładaliśmy wcześniej, aktualne odczucia ludzi mogą na wstępie uaktywniać kategorie o zabarwieniu podobnym do bodź­ców, które potencjalnie pasują do różnych kategorii. Niemniej jednak nie zajmujemy się obecnie rolę afektu jako sygnału dla procesów pamięciowych, lecz różnymi sposobami przetwarzania znaków afek­tywnych na różnych poziomach schematu.Zanim opiszemy szczegółowe hipotezy i niektóre badania potwier­dzające nasz model, warto najpierw rozważyć inne alternatywne możliwości. Jedna z nich zakłada, że ludzie zawsze reagują w sposób analityczny. To znaczy, że bez względu na dopasowanie poszczególnych atrybutów do dostępnej kategorii reakcje afektywne ludzi mają zawsze za podstawę afekt skojarzony z wszystkimi atrybutami danej osoby. Także i w takim przypadku generowanie reakcji afektywnych nie będzie różniło się od dopasowywania do kategorii. Inna z kolei możliwość polega na tym, że ludzie zawsze reagują w oparciu o kategorię. To znaczy, że bez względu na dopasowanie kategorialne reakcje afektywne mają zawsze za podstawę afekt skojarzony z bardziej dostępną kategorią. Również w tym przypadku przetwarzanie nie różniłoby się od dopasowywania kategorialnego, dopóki tylko dostępna byłaby etykieta kategorialna.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+