WIĘKSZA WIEDZA

ludzie posiadający większą wiedzę potrafią przetwarzać nie tylko informacje zgodne, tak jak i inni, ale mają także dodatkową zdolność prze­twarzania informacji niezgodnych kiedy otrzymują oba te rodzaje informacji. Z dotychczasowych badań wynika, że wiedza zwiększa „przepustowość” obserwatora w przypadku manipulowania infor­macjami sprzecznymi kategorialnie, ale dzieje się tak w bardzo specyficznych warunkach: kiedy zgodne i niezgodne informacje dostępne są jednocześnie oraz (2) kiedy zarówno ludzie mający rozległą wiedzę, jak ci, którzy mają wiedzę uboższą, są w posiadaniu informacji zgodnych (Fiske, Kinder, Larter, 1983). A zatem ludzie posiadający dużą wiedzę są bardziej wnikliwi w sytuacjach, w których innym dopasowywanie do kategorii stereo­typowych się nie udaje. Kiedy zawartość treściowa tych kategorii znana jest zarówno ludziom o dużej wiedzy, jak ludziom o mniejszej wiedzy, to ci, którzy mają większą wiedzę, potrafią przetwarzać informacje niezgodne w sposób pełniejszy niż ci, którzy mają mniejszą wiedzę, dzięki czemu nie muszą bezwzględnie odwoływać się do kategorii społecznych. (W stosunku do tej hipotezy odnotować można dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, ludzie o większej i mniejszej wiedzy różnią się zazwyczaj nie tylko tym, że są bardziej pojętni w jakiejś specyficznej dziedzinie. Po drugie, przewidywania te dotyczą przede wszystkim zróżnicowanej przepustowości informacyjnej w warunkach wspólnej wiedzy, jak stwierdzono wyżej charakteryzując dwa warunki wyjściowe. Hipoteza ta odnosi się zatem do ściśle określonych warunków opisanych wyżej).

About the author /


Related Articles