WARUNKI GRANICZNE

Można spodziewać się, że proponowany model okaże się mniej lub bardziej zawodny, gdy respondenci nie otrzymają abstrakcyjnych gotowych cech i etykiet kategorialnych. Wzajemność zmienia się, ponieważ lista słów nigdy nie zastąpi żywego człowieka, który niewątpliwie będzie nawzajem obserwował obserwatora. Można przypuszczać, że osoba bodźcowa, którą posądza się o to, że jedno­cześnie formuje ocenę globalną obserwatora, powinna hamować gotowość tegoż obserwatora do szybkiego wydawania sądów bazują­cych na kategoriach. Zakładając, że osoba bodźcowa może również poddawać go szybkim bazującym na kategoriach ocenom (że jest np. osobą łatwo ulegającą uprzedzeniom), obserwator może mieć opory przed nazbyt pospieszną jej kategoryzacją przez wzgląd na prezentację swojej własnej osoby.Ogólną generalizowalność w aspekcie modalności i wzajemności zweryfikowano w badaniach pilotażowych. Neuberg i Fiske (1983) dokonali konceptualnej replikacji badań Fiske, Beattie i Milberg (1983), w której wykorzystano cztery typy sytuacji eksperymentalnych: zgodności, koncentracji na etykiecie, niezgodności i koncentracji na atrybutach. Badanych werbowano rzekomo do pomocy w Programie Reintegracji Pacjentów w lokalnym szpitalu. Po przybyciu na miejsce dowiadywali się, że mają odbyć 20-minutową rozmowę z byłym przewlekle chorym pacjentem, co ma pomóc mu w przyzwyczajeniu się do codziennych spotkań i ewentualnie ułatwić podjęcie pracy bądź przygotowanie się do rozmów kwalifikacyjnych przed przyjęciem do szkoły.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+