Ukształtowane oczekiwania

Ukształtowane oczekiwania wpływają z kolei na jego sądy o innych ludziach. Zamiast poszukiwać odrębnych kategorii dla każdej z form political animal, można kodować ludzi i ich zachowanie za pomocą kilku prostych określeń: „zadufany prostak”, „ckliwy liberał”, „zagorzały rewolucjonista”. Posługiwanie się kilkoma tego typu prostymi kategoriami redukuje i upraszcza zakres potrzeb­nych i poszukiwanych informacji dotyczących konkretnych osób. Sięgając po zasób posiadanych kategorii, często z miejsca zyskujemy poczucie, że generalnie rozszyfrowaliśmy osobę, z którą zetknęliśmy się po raz pierwszy. Po pięciu minutach telewizyjnych tyrad Archie Bunkera na temat atrofii więzi sąsiedzkich można poczuć się upraw­nionym — po prostu na podstawie przeświadczenia, że jest on „twardogłowym fanatykiem” — do wyrokowania nie tylko o innych jego poglądach politycznych, lecz również u upodobaniach w dziedzinie jedzenia, filmów czy w dobieraniu przyjaciół. Uznając kogoś za lepszego czy gorszego — przedstawiciela jakiegoś typu, zaczynamy kierować się ogólnymi przewidywaniami, określającymi postępowanie możliwe u człowieka tego rodzaju. Zmniejsza to wachlarz oczekiwań dotyczących zachowań tej osoby w określonych sytuacjach, dając, często iluzoryczne, poczucie kontroli nad przebiegiem interakcji społecznych. Kategoryzacje upraszczają dane, z których ogromem nie potrafilibyśmy sobie poradzić, dają nam bardziej spójną i ekonomiczną wiedzę o ludziach.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+