WERYFIKACJA WYJAŚNIENIA ALTERNATYWNEGO

Oznaczałoby to, że pierwszy etap (opisany wcześniej w modelu podstawowym) obejmuje ocenę stopnia dopasowania danego przypadku do określonej kategorii. Jeżeli więc ten wstępny krok w obu sytuacjach eksperymentalnych uaktywniających przetwarzanie analityczne (sytuacji niezgodności oraz koncentracji na atrybutach) trwał dłużej, to owym początkowym stadium kategoryzacji, a nie późniejszą fazą generowania afektu, należy wyjaśniać czas latencji afektu.Weryfikacji wyjaśnienia alternatywnego poświęcono dwa eks­perymenty. W pierwszym badaniu posłużono się drugim zestawem materiału bodźcowego i oddzielnym zadaniem polegającym na doko­nywaniu ocen, użytym w opisanym przed chwilą badaniu. (Kolejność obu zadań równoważyła się wzajemnie). Oprócz ocen sympatyczności czterech pierwszych osób bodźcowych, badanych proszono o ocenę stopnia zgodności etykiety związanej z pracą z atrybutami czterech innych osób bodźcowych. Tak zoperacjonalizowano etap kategoryzacji. Jeżeli rozkład danych dotyczących latencji wstępnego sądu kategory- zacyjnego pokrywałby się z rozkładem danych dotyczących reakcji afektywnych, byłoby to potwierdzenie wyjaśnienia alternatywnego.Czasy latencji kategoryzacji różniły się w stopniu istotnym statys­tycznie od pozostałych czasów latencji. Jednakże analiza kontrastów wykazała, że rozkład średnich był całkowicie odmienny od rozkładu średnich latencji sympatyczności. Ponieważ rozkład latencji kategory­zacji różnił się od rozkładu latencji afektu, wyjaśnienie alternatywne jest mniej prawdopodobne (szczegółowa analiza patrz Fiske, Beattie, Milberg, 1983).

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+