Udzielasz korepetycji? Płacisz podatek?

 

Wiele osób, które udziela korepetycji nie rozlicza się z fiskusem. Dopóki nikt się o tym nie dowie i nie zgłosi do Zusu nie ma żadnego problemu. Czy jednak warto czekać aż “życzliwy” poinformuje o tym urząd, ryzykować i oszukiwać? Czy może zapłacić podatek i żyć w spokoju i bez obawy, iż będziemy mieli problemy z prawem?

Korepetytorzy mają wybór dwóch różnych form opodatkowania dochodów z korepetycji. Jest to zależne od warunków, w jakich udzielają oni korepetycji. Korepetycje można rozliczać jako:

przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej
przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Osoby, które zdecydują się prowadzić działalność gospodarczą mają do wyboru cztery zasady opodatkowania.

Należy pamiętać, iż korepetytor, który nie zgłosi uzyskiwania dochodów na czarno przed zalegalizowaniem działalności, może mieć również kłopoty z opodatkowaniem dochodów bieżących. Jeżeli bowiem okaże się, że przychody z działalności gospodarczej uzyskiwał już przed zarejestrowaniem działalności, to może okazać się w szczególności, że:

dokonany przez niego wybór innych zasad opodatkowania, niż zasady ogólne, nie będzie skuteczny (ostatecznie obowiązywać będą zasady ogólne);
nie przysługuje mu zwolnienie podmiotowe VAT i powinien od początku działalności rozliczać podatek VAT (bo nie świadczy usług edukacyjnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty);
utracił wcześniej zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej i powinien ją zainstalować pierwszego dnia działalności (bo nie świadczy usług edukacyjnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty).

Wg Rzeczpospolitej najlepszą formą opodatkowania dla korepetytorów jest karta podatkowa.

“W praktyce najwygodniejszym, najprostszym i zwykle najkorzystniejszym sposobem opodatkowania dla korepetytora będzie karta podatkowa. W tej formie mogą rozliczać się z udzielania lekcji na godziny zarówno nauczyciele, jak i inne osoby, w tym uczniowie i studenci. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym korepetycje nazywa usługami edukacyjnymi w zakresie udzielania lekcji na godziny. Warunkiem opodatkowania w tej formie jest samodzielne ich świadczenie. Wyłączona jest możliwość angażowania do tej działalności pracowników, w tym małżonka”.

Ci korepetytorzy, którzy nie mogą lub nie chcą opodatkować się kartą podatkową, mogą korzystać z następujących zasad opodatkowania:

zasady ogólne (19%, 30%, 40% od zysku z działalności);
podatek liniowy (19% od zysku z działalności);
ryczałt ewidencjonowany (20% od przychodu, ceny korepetycji).

Nie należy zapominać o obciążeniach z tytułu składek ZUS, choć w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i zarabiających co najmniej wynagrodzenie minimalne będzie to jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne, odliczana prawie w całości od podatku.

Kwota do 10000 euro rocznie jest zwolniona podmiotowo z VAT pod warunkiem prowadzenia stosownej ewidencji sprzedaży.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+