Techniki uczenia się

Techniki uczenia się

Technika uczenia się jest to technika rozumienia i zapamiętywania, czyli ogólnie rzecz ujmując przyswajanie materiału z nastawieniem na jego zapamiętanie, nauczenie się
Zapamiętywanie ma dwa podstawowe znaczenia:

1) wkuwanie, czyli uczenie się na pamięć np. słówka, regułki, itd
2) niedosłownie przyswajanie materiału np. nauczenie się rozdziału z historii.

Zarówno w prostym uczeniu się jak i zapamiętywaniu należy spełnić kilka warunków:
1. nastawienie się na zapamiętywanie, od początkowego nastawienia zależy czas pamiętania, a więc trwałość przyswojonego materiału
2. rozumienie zapamiętywanego materiału
3. uczenie się w korzystnej emocjonalnej atmosferze, w której zachęta i pochwała zastąpią irytację i karę
4. powtarzanie np. poprzez robienie użytku z tej wiedzy
5. posługiwanie właściwymi technikami uczenia się

UCZENIE SIĘ NA PAMIĘĆ
Uczenie się dosłowne na pamięć, na przykład wiersza, regułek.
Ogólne zasady:
1. Ogromnym ułatwieniem w pamięciowym opanowaniu treści (np. wiersza) jest zrozumienie jego treści, uchwycenie jego sensu.
2. Informacje, które rozumiemy, akceptujemy, uznajemy za wartościowe, pozostają trwalej w pamięci niż te, które nie cieszą się naszym uznaniem.
3. Wskazania do uczenia się na pamięć na przykładzie techniki uczenia się wiersza
– nie należy uczyć się od razu całego utworu. Racjonalnie jest uczyć się całostkami treściowymi, które poeci zawierają zazwyczaj w strofkach,
– czynić przerwy w uczeniu się na pamięć i w powtarzaniu kolejnych strofek czy części wiersza,
– liczba koniecznych powtórzeń zależy od długości wiersza i od stopnia złożoności jego formy,
– przy powtarzaniu należy zwracać uwagę na partie środkowe, które najtrudniej wchodzą do głowy i z reguły zapamiętuje się je niedokładnie,
– ostateczne sprawdzenie stopnia pamięciowego opanowania wiersza z powtarzaniem doskonalącym, czyli nadawanie szlifu, powinno być ostatnim zadaniem dnia do wykonania.

4. Wkuwając tuż przed snem, często w łóżku i zasypiając z książką pod poduszką zauważyliście nie raz, że wiadomości odtwarzaliście lepiej niż dnia poprzedniego, a więc praktyka uczniowska ma swoje potwierdzenie w nauce.

UCZENIE SIĘ Z PODRĘCZNIKA
Technika uczenia się z podręcznika jest różna w zależności od przedmiotu, inaczej uczymy się historii, a inaczej języka obcego czy matematyki.

Ogólne zasady uczenia się z podręcznika szkolnego:

1. Przeczytaj uważnie w skupieniu zadany fragment, tak, aby zrozumieć jego treść.
2. Wyjaśnij sobie wszystkie niejasne lub niezrozumiałe pojęcia.
3. Powtórnie przeczytaj zadany fragment zwracając teraz uwagę na ważne informacje. Podkreśl ołówkiem te zdania, które zawierają daty, definicje, nazwy itp., ale nie trzymaj się niewolniczo tekstu.
4. Sporządź plan-wyciąg z tekstu, jest to aktywne powtarzanie przeczytanych treści, wpływa na selekcję danych, wymusza na nas dodatkowy i pogłębiony namysł.
5. Powtórz z pamięci treści (ważne) własnymi słowami.
6. Po przerwie jeszcze raz powtórz materiał.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+