Spkrasne

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

Dnia 23 marca odbyła się wycieczka do Centrum Nauki Kopernik dla uczniów klas 4-6 biorących udział w projekcie unijnym „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”. Uczniowie miło spędzili czas, bawiąc się i poznając świat nauki. Część grupy wzięła udział w zajęciach prowadzonych w laboratoriach chemicznym i biologicznym a druga część obejrzała seans o historii podróży kosmicznych w planetarium astronomicznym. W drodze powrotnej zaliczyliśmy obowiązkowy punkt każdej wycieczki, czyli posiłek w restauracji McDonald’s. Opiekunem wycieczki był p. Adam Zabielski.

Warsztaty profilaktyczne

W dniu 5 kwietnia 2017 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I- VI.

Zajęcia prowadzone były przez trenera z Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie.

Na zajęciach zrealizowano dwa tematy. Sposób realizacji zagadnień oraz tematyka przekazywanych treści dostosowane były do wieku uczniów uczestniczących w zajęciach.

Dla uczniów klas I-III przedstawiono temat „Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości i respektowanie norm społecznych”. Na zajęciach zrealizowano następujące cele:

– poznanie wartości istniejących w społeczeństwie i ustalenie wartości najważniejszych dla uczniów,

– zrozumienie zasadności istnienia norm obowiązujących w społeczeństwie ( grupie rówieśniczej, szkole, rodzinie) i konsekwencji ich nieprzestrzegania,

– wypracowanie kontraktu klasowego w oparciu o wartości w formie zbioru postaw najważniejszych dla danej grupy

-uświadomienie sobie roli jaką spełniają książki w kształtowaniu wartości i postaw

Dla uczniów klas IV- VI zrealizowano temat „Fonoholizm- uzależnienie od telefonu komórkowego„ .

Celem warsztatu było uwrażliwienie uczniów na zagrożenia, jakie wiążą się z nadużywaniem telefonu komórkowego oraz wypracowanie metod jego eliminowania.

Podczas zajęć zrealizowano następujące cele szczegółowe:

– zrozumienie, czym jest uzależnienie od telefonu komórkowego,

– uświadomienie uczniom mechanizmu uzależnienia,

– poznanie objawów uzależnienia,

– umiejętność rozróżniania rodzajów uzależnień od telefonu komórkowego,

– nabycie wiedzy, gdzie należy się zgłosić na wypadek problemu z nadużywaniem telefonu.

About the author /


Related Articles