ROZDZIELENIE ZGODNOŚCI

Na przykład schizofrenik (kategoria negatywna), którego charakteryzuje się jako „zatwardziałego realistę” (zgodność ewaluatywna, ale nie deskryptywna), nie jest dobrym przykładem tej kategorii i w tym wypadku kategoryzacja powinna być unieważniona. Tak więc na wstępny etap kategoryzacji wpływa zgodność deskryp­tywna, a nie ewaluatywna. Jakkolwiek zgodność ewaluatywna nie powinna oddziaływać na etap kategoryzacji, powinna jednak mieć wpływ na etap generowania afektu. W szczególności ewaluatywna niezgodność powinna mieć wpływ na ewaluację, ale tylko w przypadku przetwarzania analitycz­nego. Zgodność ewaluatywna nie powinna więc odgrywać roli w przy­padku generowania afektu na podstawie przetwarzania kategorialnego, nie biorą w tym bowiem udziału odrębne ewaluacje poszczególnych atrybutów. Natomiast przy przetwarzaniu analitycznym zgodność ewaluatywna może wpływać na ocenę ogólną z tego względu, że ewaluacja każdego atrybutu współtworzy reakcję afektywną. Ewalua­tywna zgodność współtworzy afekt na etapie ewaluacji, ale tylko w warunkach przetwarzania analitycznego. (Zauważmy, że ostatnie założenie dotyczy skutków ewaluacji, nie zaś czasu przetwarzania).Rozdzielenie zgodności ewaluatywnej i deskryptywnej jest trudne, ale zanotowano w tym względzie pewne osiągnięcia (patrz Felipe, 1970; Hartwick, 1979; Higgins, Rholes, 1976; Rosenberg, Olshan, 1970; Wyer, Gordon, 1982). Ogólnie rzecz ujmując, badacze ci stwierdzili, że oba rodzaje niezgodności odgrywają rolę w przypadku takich zadań, jak wnioskowanie dotyczące cechy, ocena cechy oraz pamięć cechy. Jednakże nasz model pomaga wyodrębnić sposoby przetwarzania afektywnego, na które oddziałuje każdy z tych rodzajów niezgodności.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+