ROLA AFEKTU W PROCESACH

Zostawmy więc tę sprawę zajmijmy się rolą afektu w procesach kategoryzacji społecznej. W pracach integrujących twierdzenia psychologii poznawczej społecznej znaleźć można inne potencjalnie odpowiadające naszemu modele dotyczące afektu i poznania. Na przykład Zajonc (Zajonc, 1985; Zajonc, Pietromonaco, Bargh, 1982) twierdzi, że reakcje afek­tywne mogą wyprzedzać reakcje poznawcze. Rozumie przez to, że afekt może występować bezpośrednio po percepcji bodźców i nie wymaga wydobycia z pamięci ich zawartości poznawczej. Potwierdzili to także inni badacze spostrzegania osób (Dreben, Fiske, Hastie, 1979; Riskey, 1979). Nasze podejście pośrednio nawiązuje do modelu Zajonca, chociaż nie było naszym celem zweryfikowanie jego koncepcji. Jak się potem przekonamy, uzyskaliśmy szybkie reakcje afektywne wraz z usprawnieniem przypominania w warunkach przetwarzania kategorialnego (w przeciwieństwie do przetwarzania analitycznego); na tej podstawie można twierdzić, że wyodrębniliśmy taką klasę sytuacji, w których afekt jest względnie niezależny od poznania. Uzyskaliśmy również powolne reakcje afektywne przy słabej pamięci atrybutów stanowiących podstawę afektu; może to wskazywać, że w pewnych sytuacjach afekt jest względnie niezależny od pamięci (ale niekoniecznie od poznania jako całości). Żadnego jednak z naszych eksperymentów nie projektowaliśmy po to, aby weryfikować koncepcję Zajonca, w związku z tym nie mogą być one podstawą rozstrzygania tej kwestii.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+