INFORMACJE SPOŁECZNE

Nie oznacza to oczywiście, że tylko kategorie społeczne organizują społeczne informacje, nigdy zaś cechy. Osoba opisywana jako „wraż­liwa, ekspresyjna, spostrzegawcza, rozważna, kobieca” może wywoły­wać reakcje głównie jako „osoba wrażliwa” (reakcja na cechę) lub głównie jako „typowa kobieta” (reakcja na kategorię społeczną). Czynnikiem decydującym jest tu właściwość centralna. Jako centralną określimy tę właściwość, która ma wiele silnych połączeń z pozostałymi właściwościami. W badaniach Ascha (1946) takie cechy, jak np. „życzliwy” i „chłodny” były cechami centralnymi, ale „kulturalny” i „otwarty” już nie. Podejrzewamy, że kategorie społeczne często mają więcej połączeń z innymi cechami niż one nawzajem między sobą stąd ich uprzywilejowany status w modelu. Stanowi to podstawę do analogii ze spostrzeganiem obiektów. Na przykład przyjmuje się, że kategoria „ptak” ma więcej i silniejszych połączeń z atrybutami „upierzony” i „śpiewający” niż atrybuty te wzajemnie między sobą (por. E.E. Smith, Medin, 1981). Podobnie przyjmuje się, że kategorie społeczne zazwyczaj organizują inne informacje, takie jak cechy. Na przykład etykieta „schizofrenik” będzie wywierała silniejszy wpływ niż pojedyncza cecha „dziwaczny” przy założeniu, że pierwotne określenie ma więcej i silniejszych połączeń z innymi informacjami — tzn. wtedy, gdy jest to cecha centralna.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+