HIPOTEZY I BADANIA WSTĘPNE

Trzecia możliwość: żaden z przed­stawionych sposobów — ani kategorialny, ani analityczny — nie opisują mechanizmów społecznego poznania i społecznego afektu. Możliwość ta jest weryfikowalna tylko o tyle, o ile uzyskane w naszych eksperymentach dane są (albo nie są) zgodne z naszym modelem. Gros innych teorii nie przeprowadza analiz na tak szczegółowym poziomie. Nieliczne formułują założenia dotyczące szybkości reakcji afektywnych lub wzajemnych relacji między strukturą afektywną i przetwarzaniem a strukturą poznawczą i przetwarzaniem.Hipoteza ta, będąca centralną tezą modelu, poddana została wstępnej weryfikacji w serii badań (Fiske, 1982). W jednym z nich manipulowano kategoryzacją, która była pomyślna lub niepomyślna, zależnie od zgodności lub niezgodności między etykietą kategorialną obiektu a towarzyszącymi atrybutami. W jednej z sytuacji grupa atrybutów była deskryptywnie niezgodna z etykietą: były one niezgodne z zawartością znaczeniową etykiety. Na przykład badani oglądali fotografie inżyniera ubranego w koszulkę z napisem „Inżynierowie budownictwa lądowego i wodnego budują zaporę” (etykieta), inżynier ten grał na flecie i palił marihuanę (atrybuty behavioralne). W innej sytuacji grupa atrybutów była znaczeniowo zgodna z etykietą. Na przykład inni badani oglądali zdjęcia tego samego inżyniera, który pracował przy komputerze i wygodnie siedział w dość niemodnym ubraniu. Ewaluatywna niezgodność była utrzymana na stałym poziomie dzięki wyselekcjonowaniu takich grup atrybutów, które w sumie miały nieznacznie bardziej pozytywną wartość niż negatywna kategoria. Wszystkie kategorie (tj. etykiety) badane oddzielnie za pomocą testu wstępnego uzyskały oceny umiarkowanie negatywne, natomiast wszys­tkie atrybuty badane wstępnie oddzielnie — oceny neutralne lub pozytywne.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+