DZIĘKI PROTOTYPOM

Dzięki prototypom następuje usprawnienie przetwarza­nia informacji, łatwiej są one kategoryzowane, lepiej zapamiętywane, a wreszcie stanowią punkt wyjścia do uzupełniania obrazu drugiej osoby o nowe cechy. Autorzy ci pokazują, iż pojęcia naturalne odnoszące się do innych ludzi mają podobne właściwości jak inne, wcześniej analizowane pojęcia, odnoszące się do obiektów „impersonal- nych”. Dane przedstawione przez wymienioną parę autorów sugerują, iż źródłem pojęć naturalnych są, z jednej strony, struktury występujące w świecie realnym (tj. poszczególne cechy czy wymiary charakteryzujące obiekt nie są od siebie niezależne i nie występują w dowolnych konfiguracjach), z drugiej zaś strony — struktury poznawcze występują­ce w umyśle człowieka. Zamieszczona tu praca jest nie tylko źródłem interesujących danych na temat mechanizmów redukcji różnorodności informacji społecznych, lecz może stanowić punkt wyjścia do badań nad innymi formami kategoryzowania, np. nad stawianiem diagnozy psychiatrycznej (Cantor, Smith, French, Mezzich, 1980).Problem, który podjęli Fiske i Pavelchak, jest nieco inny. Autorzy ci zwrócili uwagę na pewną właściwość bodźców społecznych, a mianowicie na ich silne nasycenie czynnikiem oceny. Praca Cantor i Mischela zdaje się milcząco zakładać, że podstawą kategoryzacji są cechy różnych osób czy zjawisk społecznych. Cechy te mają charakter deskryptywny. Równocześnie jednak obiekty społeczne są źródłem różnorodnych procesów emocjonalnych, poczynając od formułowania ocen dotyczących np. tego, czy jakaś osoba jest dobra czy zła, mądra czy głupia, a kończąc na emocjach, które mogą przejmować pełną kontrolę nad zachowaniem jednostki.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+