EFEKTYWNOŚĆ

Rozumowanie to pozwala nam za­projektować badania, w których zarówno przetwarzanie analityczne, jak kategorialne będzie uaktywniane na dwa odmienne sposoby. Niedoskonałość jakiejś jednej manipulacji każdego ze sposobów będzie przypuszczalnie skompensowana w ramach tego sposobu przez wolną od ograniczeń pierwszej manipulację alternatywną. A zatem w bada­niach przedstawionych niżej zastosowano dwie odrębne operacjonaliza- cje dla przetwarzania analitycznego i dwie odrębne operacjonalizacje dla przetwarzania kategorialnego.Hipoteza ta powinna być prawdziwa z tego względu, że afekt bazujący na kategorii wywołuje tylko całościowa ewaluacja kategorial­na, a nie ewaluacja każdego z atrybutów indywidualnych. Jeżeli afekt rzeczywiście występuje bezpośrednio po wstępnym akcie kategoryzacji, to ów „afekt kategorialny” powinien wystąpić względnie szybko. odwrotnie — jeżeli podstawą reakcji afektywnych jest analiza znaków afektywnych atrybutów skojarzonych z kategorią, to reakcje afektywne będą pojawiały się wolniej. Wynika to bezpośrednio z modelu teoretycznego przedstawionego wcześniej. Wstępny etap kategoryzacji wyprzedza reakcję ewaluatywną, która oparta jest albo na kategoryzacji (afekt wywołany przez kategorię), albo na dłuższym procesie docierania do znaków afektywnych atrybutów skojarzonych z kategorią i ich łączenia (afekt wywołany przez analizę). Twierdzenia te poddano weryfikacji w dwóch wstępnych badaniach (Fiske, Beattie, 1982; Fiske, Beattie, Milberg, 1983); jedno z nich (Fiske, Beattie, Milberg, 1983) zostanie tu omówione szczegółowo.

About the author /


Related Articles