DRUGI PROBLEM

Drugi problem teoretyczny polega na tym, że przetwarzanie analityczne może przybierać dwie formy, które określimy jako „prze­twarzanie algebraiczne” (algebraic processing) i „przetwarzanie reflek­syjne” (thoughtful processing). Przetwarzanie algebraiczne ma miejsce wtedy, gdy zestaw nie połączonych wspólną etykietą kategorialną atrybutów po prostu nie pasuje do narzucającej się wcześniej kategorii lub gdy zestaw atrybutów posiadających wspólną etykietę kategorialną nie pasuje do podanej kategorii. W obu tych przypadkach ludzie mogą uśredniać lub sumować znaki afektywne, ustalając w ten sposób ewaluację całościową. Po wykonaniu tej operacji ewaluacja może zostać, oczywiście, zmagazynowana w pamięci i użyta ponownie, gdy obserwator natknie się na podobną konfigurację bodźców, ta zaś z kolei wywoła afekt jako reakcję odnoszącą się do kategorii. W ten sposób działa przypuszczalnie procedura selekcji dużej liczby kan­dydatów do pracy lub na studia, jak też reakcja na liczne zmiany bodźców w badaniach postaw albo w badaniach nad tworzeniem ocen globalnych.Przetwarzanie refleksyjne ma miejsce w warunkach przetwarzania analitycznego. Na przykład obserwator, który natknął się na niezgod­ność (inconsistency), może próbować przywołać lub skonstruować subkategorię pasującą do szczególnej konfiguracji niezgodnych at­rybutów (por. Taylor, 1981; Weber, Crocker, 1983).

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+