DOKŁADNE STWIERDZENIE

Na tej podstawie można stwierdzić dokładnie, że występują dwa typy przetwarzania analitycznego: algebraiczne łączenie znaków afek­tywnych poszczególnych atrybutów (przedstawione w modelu pod­stawowym) i przetwarzanie refleksyjne polegające na rozwiązywaniu niezgodności między kategorią a atrybutami (przedstawione wyżej). Co więcej, jeśli ludzie analizują niezgodne atrybuty, usiłując pogodzić je z kategorią, to przetarzanie przebiega wolniej niż oparte na kategorii. Wszystkie typy przetwarzania analitycznego przebiegają wolniej niż przetwarzanie kategorialne.Model jest nadmiernie uproszczony także z trzeciego względu, chodzi mianowicie o dychotomiczny podział na przetwarzanie anali­tyczne i kategorialne. Dychotomia ta najprawdopodobniej przekształci się w kontinuum po przeprowadzeniu wstępnej pracy i dokładniejszym opracowaniu modelu. Ponieważ niezgodność jest wielkością ciągłą, muszą istnieć poziomy pośrednie, na których przenikają się sposoby przetwarzania analitycznego i kategorialnego. Jednakże na obecnym etapie dychotomia ta stanowi wygodną heurystykę w końcu nadmiernym uproszczeniem jest również podział na etap kategoryzacji i etap generowania afektu. Oba procesy mogą przebiegać równolegle, a między nimi może zachodzić sprzężenie zwrotne. Dlatego też przebieg tych dwóch etapów nie może być ani oddzielny, ani sekwencyjny, jak zakładaliśmy w naszym wstępnym modelu. Wszelako jeżeli nawet te dwa procesy przebiegają równolegle, to w przypadku kategoryzacji nieudanej proces generowania afektu trwa dłużej, a także zarówno afekt, jak pamięć muszą bazować na atrybutach.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+