Zebrania rodziców z nauczycielami

Obserwując szkolne wydarzenia typu zebrania dla rodziców, organizowane w placówkach oświatowych z okazji końca semestru czy koniecznych rozmów na przykład przed planowaną wycieczką, można zauważyć, jak wiele matek czy ojców nie jest zainteresowanych losami swoich dzieci, ponieważ nie sposób zauważyć ich podczas tego typu spotkań. Dotyczy to w szczególności dzieci tak zwanych problemowych, których zachowanie pozostawia wiele do życzenia, czy tych, którzy notorycznie wagarują. Jest to więc najlepszy dowód na to, jak bardzo nastolatek potrzebuje uwagi bliskich im ludzi, ich zainteresowania jego osobą, ponieważ w przypadku jego braku, szuka innych dróg, często nieprzemyślanych i niebezpiecznych, aby ktoś zwrócił na niego uwagę. Zazwyczaj w przypadku takich nastolatków, szkoła wielokrotnie interweniuje i prosi rodziców o zgłoszenie się do wychowawcy czy pedagoga funkcjonującego w danej placówce, aby porozmawiać z nimi o problemie. Niestety w takich przypadkach, jeśli dziecko wywodzi się z środowisk określanych mianem patologicznych lub tak zwanych dobrych domów, gdzie pęd za karierą nie pozwala na bliski kontakt z synem lub córką, jakiekolwiek zainteresowanie pojawia się dopiero wtedy, kiedy nastolatek ma być wydalony ze szkoły. Na każdym etapie rozwoju młody człowiek potrzebuje bliskości i rozmów z rodzicami.

About the author /


Related Articles