ZAWARTE INFORMACJE

Informacje zawarte w sytuacji, w jakiej znajduje się spostrzegana osoba, wykorzys­tują jako dodatkowe wskazówki pomagające określić jej dyspozycje (np. Jeffery, Mischel, 1978; Jones, Davis, 1965; McArthur, 1972).Jakkolwiek dyspozycje wewnętrzne, o których wnioskujemy, okreś­lane za pomocą nazw cech, często odgrywają ważną rolę w tym, jak kategoryzujemy się wzajemnie (np. Mischel, Jeffery, Patterson, 1974), to stanowią one tylko jeden z aspektów powszedniej kategoryzacji ludzi, wyodrębniania różnych klas ludzi, różnych „naturalnych klas” (Quine, 1969). Badania nad zagadnieniem, w jaki sposób ludzie swobodnie się opisują i „typologizują” wzajemnie, wskazują na szerokie wykorzystywanie kategorii dotyczących także powierzchowności, płci, rasy, pozycji społecznej i pełnionych ról, skryptów behavioralnych itd. (Abelson, 1976; Bem, 1978; Cohen, 1977; Fiske, Cox, 1977; McGuire, McGuire, Child, Fujioka, 1978). Przytoczmy kilka takich prac: Cohen zajął się szczegółowo powszechnie utrzymującymi się stereo­typami czy „prototypami” „bibliotekarza” i „kelnerki”; Sandra Bem udokumentowała poznawcze nastawienia związane ze stereo­typami ról kobiety i mężczyzny; Schank i Abelson (1977) zainicjowali duży program badań głównych epizodów behavioralnych powszednich zdarzeń życiowych i związanych z nimi skryptów (takich, jak „w restauracji”, „na przyjęciu urodzinowym” itp.).

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+