Srodki przeciwgoraczkowe

Ze względu na dużą toksyczność i stwierdzone możliwości działania karcynogennego .nie wskazane jest stosowanie aminofenazonu ani żadnych, preparatów zawierających ten związek. W opracowaniu znajdą się inne związki o podobnym działaniu, ale nie dające takich objawów ubocznych, jak aminofenazon. Najbardziej rozpowszechnionymi środkami przeciwgorączkowymi są pochodne kwasu salicylowego. Należy jednak podkreślić, że leki te bynajmniej nie są obojętne ani dla matki, ani dla płodu. Jak wykazały badania, osiągają one u płodu i u noworodka (jeśli zostaną podane matce w czasie porodu) duże stężenia, głównie z powodu niewydolności procesów wiązania z kwasem glukuronowym i wydalania. Mogą też zmniejszać syntezę protrombiny u płodu i noworodka, powodując zaburzenia w procesie krzepnięcia krwi, z następowym wystąpieniem krwawień. Powodować mogą również zaburzenia w równowadze kwasowo-zasadowej. Wykazano, że salicylany nie są teratogenne dla płodu ludzkiego, natomiast w grupie matek otrzymujących nawet sporadycznie salicylany, umieralność okołoporodowa płodów i noworodków była znamiennie większa niż w grupie matek nie otrzymujących tego leku. Stwierdzono również, w wypadku leczenia matki salicylanami, częstsze występowanie małej masy urodzeniowej noworodka. Pochodnych kwasu salicylowego nie należy podawać w okresie okołoporodowym, a także w okresie karmienia.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+