PRESJA CZASU

Wraz ze wzrostem presji czasu wzrasta prawdopodobieństwo, że podstawą reakcji afektywnych będą kategorie. Przy założeniu, że obserwatorzy mają ograniczoną zdolność prze­twarzania informacji społecznych, kategoryzacja zaś upraszcza prze­twarzanie, ograniczenie czasu przewidzianego na ewaluację społeczną powinno zwiększyć częstotliwość przetwarzania kategorialnego nawet w przypadku niezgodności atrybutów. Odwrotnie, wydłużenie przewi­dzianego czasu powinno odwodzić obserwatora od kategoryzacji. Antidotum na wzrastającą złożoność bodźców pochodzących ze świata realnego byłoby więc wydłużenie czasu przeznaczonego na wydanie oceny. Jednakże w warunkach naturalnych reakcja na innych musi często zamknąć się w ułamkach sekundy. Aby uogólnić model na sytuacje naturalne, należy uwzględnić zmienność czasu przeznaczonego na ewaluację społeczną.Jeżeli obserwator ma obszerną wiedzę na temat danej kategorii społecznej, jest mało prawdopodobne, że kategoria będzie podstawą jego reakcji afektywnej.Innym antidotum na wzrastającą złożoność zadania jest wzrost „przepustowości informacyjnej” obserwatora. Wszystko wskazuje na to, że ludzie mający rozległą wiedzę przechowują informacje zgodne z kategorią w sposób bardziej skondensowany i zorganizowany niż ludzie, którzy mają wiedzę mniejszą (J.R. Anderson, 1981; Chase,Simon, 1973; Chi, Koeske, 1983). Informacje zgodne zmagazynowane są w większych blokach (chunks) z większą liczbą połączeń między poszczególnymi składnikami (Hayes-Roth, 1977; Fiske, Dyer, 1985). Ponieważ informacje zgodne z kategorią są bardziej skondensowane, zwiększa się przepustowość kanału informacyjnego.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+