OSOBY A PRZEDMIOTY

Przeważająca część badań percepcji społecznej koncentruje się na konsekwencjach kategoryzacji czy „stereotypizacji”, mniejszy nacisk kładąc na procesy, które mogłyby leżeć u podstaw formowania się naturalnych kategorii dotyczących ludzi. Wiemy sporo o końcowych efektach procesu kategoryzacji, ale znacznie mniej o jego stadiach początkowych. Jakie są podstawowe jednostki kategoryzacji? Na jakim poziomie ogólności znajdujemy i/lub spostrzegamy spójne „typy osób”? Jakie konfiguracje danych behavioralnych mogą z największym prawdopodobieństwem ożywić czy aktywować określoną kategorię? Oto rodzaje problemów, które przyciągają od niedawna coraz więcej uwagi (por. Higgins, 1981) i których tropem poszliśmy. Literatura dotycząca spostrzegania przedmiotów przeżywa ostatnio bujny rozkwit (patrz Rosch, 1978; Tversky, 1977), dostarczając wielu nowatorskich teoretycznych i empirycznych ujęć tych samych zagadnień struktury i właściwości kategorii naturalnych. Chociaż jako bodźce ludzie różnią się oczywiście od przedmiotów, zasady kategoryzacji i struktury pojęciowe w spostrzeganiu osób i w spostrzeganiu przed­miotów nie muszą być fundamentalnie różne. Poza tym, o ile takie rozbieżności rzeczywiście istnieją, możemy prawdopodobnie zyskać głębszy wgląd w systemy kategoryzacji osób poprzez ich porównanie z zasadami kategoryzacji przedmiotów.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+