OBIECUJĄCE REZULTATY

Obiecujące rezultaty wcześniejsze zachęciły nas do dalszej pracy nad weryfikacją założeń modelu. Następny krok dotyczył wykluczenia alternatywnego wyjaś­nienia, że zgodność stanowiła efekt niedoskonałej manipulacji afektem opartym na przetwarzaniu kategorialnym. Zbyt wiele potencjalnych współzmiennych zgodności sprawia, że analityczne versus kategorialne przetwarzanie jest jedynym wyjaśnieniem uzyskanych rezultatów. Na przykład w opisanych badaniach jest rzeczą możliwą, że preferowanie postaci zaprezentowanych przy użyciu bodźców niezgodnych opiera się nie na przetwarzaniu analitycznym, lecz na upodobaniu do ludzi interesujących czy bogatych wewnętrznie. W celu rozstrzygnięcia tego problemu w następnych badaniach manipulowaliśmy na dwa sposoby warunkami sprzyjającymi prze­twarzaniu kategorialnemu bądź analitycznemu. Manipulacja taka logicznie wynika z hipotezy 1. Jeżeli bowiem pomyślna kategoryzacja wyzwala reakcję afektywną, to bez względu na warunki, które uaktywniają reakcje kategorialne, wystąpienie kategoryzacji powinno spowodować przetwarzanie afektywne w oparciu o daną kategorię. Z rozumowania takiego wynikają dwa istotne wnioski. Po pierwsze, afekt, którego podstawę stanowi kategoria, powinien pojawiać się niezależnie od tego, czy uaktywni go (1) etykieta kategorialna bez dodatkowych związanych z nią informacji, czy (2) etykieta kategorialna dodatkowe informacje dopasowane do kategorii. Po drugie, afekt, którego podstawą jest analiza, powinien pojawiać się niezależnie od tego, czy uaktywni go (1) etykieta kategorialna plus atrybuty, które do niej nie pasują, czy (2) dostrzeżone atrybuty, które nie sugerują żadnej szczegółowej kategorii.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+