Konformizm z powodów normatywnych

Zachowania konformistyczne często wiążą się z lękiem społecznym, jaki w niektórych sytuacjach odczuwają ludzie.Kolejnym aspektem dotyczącym konformizmu jest sytuacja, w której głównym celem nie jest zdobycie informacji związanej z tym, jak się zachować, lecz chęć bycia akceptowanym przez innych i upodobnienia się do nich. W takich momentach jednostki zaczynają się podporządkowywać regułom oraz normom wyznawanym przez daną grupę. Czasami są one ukryte, a czasami bardzo wyraźnie sprecyzowane i dotyczą przekonań, opinii, uznawania pewnych wartości, a także oczywiście sposobu zachowania. Wówczas mamy do czynienia z tak zwanym konformizmem z powodów normatywnych. Ludzie czynią to z wielu względów, m. in. żeby nie zostać odrzuconym, wyśmianym, aby nie wpaść w tarapaty, czy też żeby nikt nie zwrócił na nich uwagi. Z przynależności do danej grupy wynika wiele istotnych korzyści i jednostka jest silnie zmotywowana do przestrzegania zasad, jakie w niej panują. Chcąc stale być członkiem grupy i czerpać z tego profity, musi się podporządkować. W ten właśnie sposób następuje wymiana, w której obie strony są zadowolone. Istniej wiele powodów, dla których ludzie zachowują się konformistycznie. Są one znane i wyróżnione przez naukowców.Każdy człowiek wykazuje czasami oznaki konformizmu. Konformizm wiąże się ze zmianą w zachowaniu wskutek prawdziwego, bądź wyobrażonego wpływu innych ludzi. Ludzie zachowują się konformistycznie z dwóch głównych powodów. Pierwszy z nich występuje wtedy, gdy człowiek znajdzie się w nowej, często zaskakującej sytuacji. Jednostka wówczas podpatruje, jak zachowują się inni ludzie i zaczyna postępować podobnie. Dzięki temu jest w stanie pozbyć się uczuć występujących w tego rodzaju sytuacjach stresowych. Drugim powodem, dla którego występuje zmiana własnego postępowania, jest chęć zostania członkiem danej grupy. Człowiek chce wtedy czerpać korzyści wynikające z faktu, że jest jej uczestnikiem. Ponadto często zmierza do tego, aby uniknąć sytuacji, w której zostanie ośmieszony lub odrzucony przez daną grupę. Aby to osiągnąć, jest gotowy do zmian swoich zainteresowań, swojego wyglądu, a nawet tego, co ma w zwyczaju jeść. Dzięki temu jest akceptowany przez daną grupę i uważany za pełnoprawnego jej członka.

About the author /


Related Articles