CEL I FUNKCJE KATEGORYZACJI OSÓB

W trakcie codziennych interakcji społecznych ludzie zadają sobie prawdopodobnie wiele pytań, które dotyczą innych: „Czy podoba mi się ta osoba?” (pytanie o wartość); „Co on (ona) potem zrobi?” (pytanie o przyszłe zachowanie); „Dlaczego postąpił (postąpiła) w ten sposób?” (pytanie o przyczyny). Te różne typy sądów społecznych stymulowały badania nad percepcją osób i mają własną literaturę (np. Anderson, 1962; Zajonc, 1978, o wartościowaniu; Jones i współautorzy, 1972, o znajdowaniu przyczyn; Nisbett, Ross, 1980, o przewidywaniu). Niniejszy artykuł dotyczy jeszcze innego rodzaju społecznego sądzenia, które wyróżnia pytanie o charakterze „klasyfikacyjnym”: „Jakim człowiekiem jest on czy ona”? Ten rodzaj sądu społecznego ma fundamentalne znaczenie dla psychologii osobowości. Tym niemniej, jak wiele lat temu wskazał Jerome Bruner, kategoryzacja może odgrywać główną rolę również w percepcji społecznej: Co w teoretycznym modelu percepcji mogłoby mieć znaczenie dla psychologów społecznych? […] Pierwszą i być może najbardziej oczywistą refleksją jest ta, że w spostrzeganie lub rejestrowanie obiektu czy zdarzenia w otoczeniu uwikłany jest akt kategoryzacji. Przyporządkowujemy rzeczy kategoriom. To jest „człowiek” i on jest „uczciwy” […]. Każde ze słów w cudzysłowach wiąże się z klasyfikowaniem czy odpowiednim umiejscawianiem bodźca „na wejściu” dzięki pewnym wskazówkom, którymi uczymy się posługiwać (Bruner, 1958, s. 92-93).

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+