WZROST PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Wraz ze wzrostem złożoności bodźców wzrasta prawdopodobieństwo, że podstawą reakcji afektywnych będą kategorie.Jak już stwierdziliśmy, kategorie społeczne występują po części dlatego, że pozwalają obserwatorowi nadać sens złożonym bodźcom. Tendencja ta powinna się nasilać wraz ze wzrostem złożoności bodźców społecznych. Żywi ludzie są bodźcem daleko bardziej złożonym niż lista słów. Ludzie przystosowują się do tego, że są obiektem percepcji, lista słów nie. Ludzie zmieniają się, lista słów się nie zmienia. Trwałe cechy ludzi rozpoznaje się w trybie wnioskowania (jak już zaznaczono), lista słów stawia mniejsze wymagania w tym względzie. W przypadku ludzi trudniej skontrolować trafność wniosków niż w przypadku listy słów, gdzie może ona wynikać z przyjętych założeń. Biorąc więc pod uwagę ów aspekt złożoności należy oczekiwać, że kategoryzacja będzie częściej stosowana wtedy, kiedy bodźcem jest żywa osoba, niż wtedy, kiedy jest nim lista słów.Z drugiej strony, złożoność może paraliżować kategoryzację. Jest bardzo prawdopodobne, że bodziec wystarczająco złożony będzie zawierał atrybuty niezgodne z jakąkolwiek kategoryzacją. A zatem złożoność informacji czyniłaby przetwarzanie kategorialne mniej prawdopodobnym. Wynika z tego, że złożoność, począwszy od pewnego poziomu, powinna kolidować z przetwarzaniem kategorial- nym, jako że wzrosło prawdopodobieństwo napotkania i pełnego przetwarzania niezgodności. Gdy bodźcem jest lista słów, a nie ludzie, złożoność jest zagadnieniem o mniejszym znaczeniu. Dalsze badania muszą rozstrzygnąć, które z konkurencyjnych przewidywań jest prawdziwe.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+