Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wartość energii potrzebnej do spełnienia wymagań związanych z użytkowaniem lokalu bądź budynku. Ta energia jest wykorzystywana do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, podgrzewania wody, a w przypadku lokali publicznych do oświetlania. Zapotrzebowanie na energię oblicza się na podstawie stałych cech budynku, a nie pomiaru zużycia energii. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Wartość zapotrzebowania energii wylicza się ze standardu, przeznaczenia oraz systemów instalacyjnych danego obiektu. Nakaz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych czy części budynków, które stanowią samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z przepisów Dyrektywy 200/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W Polsce wprowadzenie wszelkich przepisów kanonicznych do wykonania dyrektywy obowiązywało do 1 stycznia 2009 roku. Od 2009 roku państwo nałożyło obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego nowopowstałego budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej służy do określania klasy energetycznej budynku. Im klasa energetyczna jest wyższa tym niższe jest zapotrzebowanie na energię. Wyróżnionych zostało siedem klas energetycznych z uwzględnieniem klas pośrednich dla dwóch. Zatem mamy klasę A (klasa najwyższa), A1, A2 (klasy pośrednie) oraz B, B1, B2 (klasy pośrednie). W sytuacji gdy budynek posiada klasę energetyczną A, oznacza to, że budynek/lokal jest wysoko energooszczędny, gdy posiada klasę G oznacza, że budynek jest mało energooszczędny i dla zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców (odpowiednia temperatura wewnątrz, ciepła woda) potrzebuje on bardzo dużo energii. W praktyce jest to skutek źle ocieplonych ścian, nieszczelnych okien, nieefektywnej i nieodpowiednio izolowanej instalacji itd.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+