Słabsze i mocniejsze strony uczniów

Nauczyciel pracuje w szkole z różnymi uczniami, są wśród nich osoby zdolne i słabsze. Do każdego z nich wymagania edukacyjne powinny być indywidualnie dostosowane. Pracując jednak w klasie, mając sporą liczbę uczniów, trudno jest każdemu z osobna poświęcić czas. Uczniowie zdolni szybko pracują na lekcjach, radzą sobie z trudniejszymi zadaniami, niestety uczniowie słabsi zostają w tyle. Edukacja powinna uzupełniać te braki. Dlatego nauczyciele powinni poświęcać dodatkowy czas tym osobom, by pomóc im w dziedzinach sprawiających najwięcej trudności i wykształcić nawyk systematycznego uczenia się. Uczniowie słabsi mają trudności z nauką w wyniku np. zakłóceń w rozwoju psychofizycznym, a to z kolei może mieć swoje źródło w : w wszelkich chorobach, urazach, zdarzeniach losowych, defektów wzroku czy słuchu, obniżonej sprawności intelektualnej, mikrodeficytów rozwojowych, zaburzeń w funkcjonowaniu narządów ruchu. Bardzo dobrze jest, gdy nauczyciel angażuje uczniów zdolnych do pracy z słabszymi kolegami. Oprócz pomocy w nauce, uczniowie zacieśniają więzi społeczne, integrują się.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+