Pszczoly

Miód jest niezwykle cennym produktem odżywczym i leczniczym. Dzięki pszczołom uzyskujemy dodatkowo wosk, propolis, pyłek kwiatowy i mleczko pszczele. Nawet jad znalazł swoje zastosowanie, stając się cennym lekiem na niektóre schorzenia. Listę korzyści, jakie człowiek zawdzięcza tym pożytecznym owadom nie sposób zamknąć bez wymienienia zysków pośrednich. Obecność pszczół w naszych ogrodach lub na działkach w decydujący sposób wpływa bowiem na wysokość plonów owoców i niektórych warzyw. Różnorodność gatunków roślin, które się tu uprawia, jest dla pszczół bardzo atrakcyjna i zapewnia obfitość pożywienia. Przyjmuje się, że na 1 hektar powinny przypadać 2-4 pnie pszczele. Regulamin działkowy np. dopuszcza obecność trzech uli na jednej działce. Nim poweźmiemy decyzję o założeniu hodowli pszczół, należy dokładnie zapoznać się z biologią tych owadów, sposobem obchodzenia się z nimi oraz własną reakcją na użądlenia, aby później uniknąć przykrych, a nawet groźnych dla życia następstw.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+