Odwyk alkoholowy i Detoksykacja alkoholowa

Detoksykacja alkoholowa i odwyk alkoholowy

Przymusowy odwyk

Niestety, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, wciąż rośnie odsetek osób uzależnionych od alkoholu. Niewiele z nich decyduje się jednak na leczenie; osoba uzależniona z reguły nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Jednym z rozwiązań jest przymusowy odwyk alkoholowy, na który alkoholik zostaje skierowany wyrokiem sądu. Aby do tego doszło, jego rodzina musi złożyć odpowiedni wniosek – można to zrobić w opiece społecznej. Leczenie rozpoczyna detoksykacja alkoholowa, która odbywa się często na oddziale psychiatrycznym i jest wspomagana terapią farmakologiczną. W późniejszym etapie leczenia zaleca się uczęszczanie na grupy wsparcia, zwane potocznie AA (skrót od „anonimowi alkoholicy”) oraz odbycie psychoterapii, często na dziennym oddziale psychiatrycznym. Niestety osoby poddane przymusowemu leczeniu z reguły wracają do nałogu – podstawową zasadą jakiejkolwiek terapii jest to, że osoba jej poddana musi sama chcieć zmienić swoje życie; w przypadku osób uzależnionych często brakuje tego właśnie najważniejszego czynnika.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+