Laboratorium wzorcujące

Laboratorium wzorcujące to miejsce, gdzie przeprowadza się wzorcowanie urządzeń pomiarowych, przede wszystkim zgodnie z wymaganiami i tak zwaną praktyką metrologiczną.

Elementy kluczowe dla każdego laboratorium wzorcującego

1.Laboratoria wzorcujące nie mogą obejść się bez właściwego wyposażenia. Znaczenie ma oprzyrządowanie wysokiej klasy, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzenie badania z zachowaniem wszystkich obowiązujących norm.

2. Działanie ściśle z procedurami pozwala na rzetelne wykonanie wzorcowania. Ważne jest również potwierdzenie jakości laboratorium na przekład przez odpowiedni certyfikat.

Na czym polega wzorcowanie?

Wzorcowanie to najogólniej mówiąc określenie różnicy między wskazaniem danego przyrządu, a materiałem odniesienia. Istotne jest także uwzględnienie niepewności, którą obarczony jest dany pomiar. Procedurę wzorcującą w Polsce opracowuje Główny Urząd Miar.
Podstawowym celem wzorcowania jest określenie kondycji wzorcowanego przyrządu oraz określenie jego przydatności do pomiaru.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+