Krążenie węgla w przyrodzie

Między organizmami żywymi a ich otoczeniem zachodzi ustawiczna wymiana materii. Rośliny zielone pobierają z powietrza dwutlenek węgla. Korzystając z energii światła słonecznego wiązanej za pomocą chlorofilu oraz z dwutlenku węgla i wody, wytwarzają substancję organiczną zwaną glukozą. Proces ten jest nam znany jako fotosynteza albo fotoasymilacja CO2. Procesem odwrotnym jest oddychanie. Podczas oddychania rośliny zielone wchłaniają drobną część tej zsyn- tetyzowanej glukozy i aby zdobyć własną energię rozkładają ją z wydzieleniem dwutlenku węgla. A ponieważ duża część wytworzonych substancji organicznych pozostaje w roślinach, wobec tego zielone rośliny w procesie fotosyntezy odbierają atmosferze więcej dwutlenku węgla niż oddają w procesie oddychania. Badania bilansowe dowodzą, że jedynie rośliny zielone wiążą rocznie 13-22 bil. kg węgla i gromadzą w substancjach organicznych, a tym samym odbierają atmosferze 48-81 bil. kg dwutlenku węgla. Ludzie i zwierzęta jako istoty niezdolne do fotosyntezy ? w przeciwieństwie do roślin ? nie są w stanie odbierać' z atmosfery dwutlenku węgla, natomiast wydzielają do niej ten gaz w procesie oddychania. Tak samo ? jak już wykazaliśmy ? do atmosfery przenika dwutlenek węgla uwalniany przez mikroorganizmy podczas rozkładu obumarłych szczątków roślin i zwierząt. Wzwiąz- ku z tym, gdy mówimy o ?oddychaniu ziemi”, to mamy na myśli procesy oddychania wszystkich żywych organizmów gleby uczestniczących w rozkładzie obumarłych roślin i zwierząt, z oddychaniem korzeni włącznie.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+