KONCENTRACJA NA ATRYBUTACH

W sytuacji koncentracji na atrybutach badani oczekiwali na spotkanie z byłym pacjentem, nie wiedząc, na co był chory, na filmie natomiast oglądali osobę o cechach schizofrenika.Oczekiwano, że w dwóch pierwszych sytuacjach eksperymentalnych uaktywnione zostanie przetwarzanie kategorialne, a w dwóch pozo­stałych przetwarzanie analityczne. Te sytuacje powtórzono w od­niesieniu do stereotypu paraplegika.Innowacją w tych badaniach było zastosowanie videokaset, po obejrzeniu których badani relacjonowali swoje reakcje. Pierwsze pytanie dotyczyło oceny sympatyczności ekspacjentów, co umożliwiało pomiar czasu latencji reakcji afektywnych. Eksperyment był więc tradycyjnym testem modelu: czas latencji reakcji mierzono po 3-minutowym filmie video, badani oceniali rzeczywistą jakoby osobę, z którą mieli się spotkać, a cała sytuacja była silnie angażująca.Pomimo zastosowanej innowacji otrzymano wyniki pokrywające się z wynikami tych badań, w których stosowaliśmy tylko listy cech. W obu sytuacjach uaktywniających przetwarzanie kategorialne, badani odpowiadali znacznie szybciej niż w warunkach uaktywniających przetwarzanie analityczne. Tak więc wyniki świadczą o tym, że model jest generalizowalny; reakcje afektywne na osobę przedstawioną na filmie, w końcu jednak rzeczywistą, z którą badani mieli się rzekomo spotkać, pokazywały taki sam rozkład latencji reakcji, jak w przypadku reakcji afektywnych na osobę bodźcową opisywaną przez etykietę i listę cech. Przy założeniu takiego poziomu generalizowalności inne hipotezy koncentrują się na specyficznych aspektach sytuacji bardziej naturalnych.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+