G5 Płock

Uwaga! Zmiany, czyli co z naszą szkołą od 1 września 2017 r.?

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 Uchwały nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz wskazania uczniom oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum nasze gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. zostaje włączone do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku. Uczniowie obecnych klas pierwszych i drugich Gimnazjum nr 5 w Płocku po otrzymaniu promocji będą kontynuowali naukę odpowiednio w klasie drugiej i trzeciej w budynku obecnego gimnazjum. Jeśli uczeń obecnej klasy pierwszej gimnazjum nie uzyska promocji do klasy drugiej, będzie kontynuował naukę w klasie siódmej szkoły podstawowej. Jeśli natomiast uczeń obecnej klasy drugiej nie otrzyma promocji do klasy trzeciej, będzie powtarzał edukację w klasie drugiej gimnazjum.

słowa kluczowe: gimnazjum nr 5 plock, podręcznik wos gimnazjum pdf, chemia woda i roztwory wodne sprawdzian

About the author /


Related Articles