Dyskryminacja ze względu na płeć w Unii Europejskiej?

Ile jest Seniorek, a ile Seniorów w Unii Europejskiej? Czy odsetek kobiet zagrożonych bezrobociem lub wykluczeniem społecznym jest wyższy niż mężczyzn? Jak duże znaczenie na rynku pracy ma poziom wykształcenia i płeć? Tego wszystkiego możemy się dowiedzieć z najnowszych badań Eurostatu.

W Unii Europejskiej w 2011 roku było 257 milionów kobiet i 245 milionów mężczyzn, czyli na 100 panów przypadało 105 pań. Według danych Eurostatu, w samym tylko regionie krajów nadbałtyckich żyje 15 proc. więcej kobiet niż mężczyzn, w Estonii i na Łotwie na 100 mężczyzn przypada aż 117 kobiet, na Litwie na 100 panów przypada 115 pań, natomiast niemal równą proporcję możemy zaobserwować na Cyprze, w Szwecji, Luksemburgu i na Malcie, gdzie na 100 mężczyzn przypada zaledwie 101 kobiet. Polska plasuje się w połowie stawki krajów Unii Europejskiej, gdzie na 100 mężczyzn przypada u nas 107 kobiet.

Różnice znacznie bardziej się pogłębiają w przedziale wiekowym powyżej 65 roku życia, w którym na 100 mężczyzn, przypada 138 kobiet. W regionie państw nadbałtyckich w grupie wiekowej powyżej 65 lat niemal we wszystkich badanych krajach liczba kobiet przewyższa prawie dwukrotnie liczbę mężczyzn: na Łotwie na 100 panów przypada aż 208 kobiet, w Estonii 204, zaś na Litwie 197. Znacznie mniejsze dysproporcje można zauważyć na Cyprze, gdzie na 100 mężczyzn przypada 120 kobiet, w Irlandii 122 panie, a w Szwecji 123 kobiety.

Czy kobiety w krajach UE są dyskryminowane na rynku pracy?

Okazuje się, że mężczyźni w Unii Europejskiej są znacznie mniej zagrożeni ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego, niż kobiety. W 2010 roku zagrożonych wykluczeniem społecznym i biedą było około 62 miliony kobiet (co stanowi 24,5 proc. wszystkich kobiet w Unii Europejskiej) i ok. 54 miliony mężczyzn (22,3 proc. wszystkich mężczyzn, zamieszkujących Unię Europejską). Powyższe statystyki obejmują osoby które spełniają co najmniej jeden z warunków: są zagrożone ubóstwem, mają niski status materialny lub żyją w gospodarstwach domowych, gdzie większość osób nie ma pracy. Największe różnice dotyczące zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym wśród państw członkowskich Unii Europejskiej są we Włoszech (26,3 proc. kobiet w stosunku do 22,6 proc. mężczyzn), Austrii (18,4 proc. wobec 14,7 proc.) i w Słowenii (20,1 proc. i 16,5 proc.), najmniejsze różnice odnotowano natomiast w Estonii, na Łotwie, Litwie i Węgrzech.

Zatrudnienie wśród kobiet w wieku 25 do 64 lat w całej Unii Europejskiej w 2010 roku było na poziomie 63,8 proc., zaś w przypadku mężczyzn na poziomie 77,5 proc. Wraz ze z wzrostem wykształcenia różnice te maleją. Wśród kobiet o niższym wykształceniu poziom zatrudnienia sięga 43,3 proc., zaś u mężczyzn 65,2 proc. Wśród osób z wykształceniem średnim, zatrudnionych jest 66,6 proc. kobiet i ponad 79 proc. mężczyzn. Biorąc pod uwagę odsetek osób z wykształceniem wyższym, zatrudnienie wśród kobiet sięga 80,6 proc. i ok 87 proc. u mężczyzn.

W internecie kobiety chętniej kupują odzież, panowie zaś sprzęt elektroniczny

Według danych Eurostatu wśród osób w wieku od 16 do 74 lat, które robią zakupy przez Internet, kobiety chętniej od mężczyzn kupowały odzież (58 proc. internautek w stosunku do 45 proc. internautów) oraz żywność (17 proc. kobiet w stosunku do 13 proc. mężczyzn). Panowie za to zdecydowanie częściej niż panie kupowali przez internet sprzęt elektroniczny (17 proc. kobiet w stosunku do 32 proc. mężczyzn). Nie odnotowano żadnych różnić lub odnotowano ich znikomą wielkość w przypadku kupowania i rezerwacji przez internet wycieczek i wakacji (obie płci partycypowały w zakupach z taką samą częstotliwością – 52 proc.).

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+