Dobry pedagog

Dobry nauczyciel to osoba roztropna i wykształcona. Edukacja dzieci nie jest łatwym zadaniem. Przede wszystkim trzeba kochać ten zawód i swoich uczniów. Dobry pedagog charakteryzuje się intuicją i taktem. Musi posiadać zdolność wnikliwego wyczucia i obiektywnego oceniania ucznia. W swojej pracy powinno się stosować jak najmniej kar i gróźb, a jak najwięcej zachęt, pochwał, które rozbudzają motywację. Bardzo ważna jest tu również konsekwencja w działaniu, uczeń musi czuć respekt i szacunek do osoby nauczyciela, ale też nie bać się go. Zbyt surowy nauczyciel nie wzbudza tak naprawdę szacunku, lecz strach i lęk. Bardzo ważne cechy dobrego nauczyciela to również: optymizm, pewność siebie, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Bardzo ważny jest autorytet nauczyciela. U jego podstaw niewątpliwie leży jego gruntowna, fachowa wiedza, wysoka kultura oraz umiejętności dydaktyczne. Posiadana wiedza powinna być ciągle zgłębiana, dlatego nauczyciele często biorą udział w kursach, szkoleniach doskonalących.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+