Badania multisytuacyjne

Badania multisytuacyjne

Wypowiedzi te – w zależności od sytuacji i celów osobistych – będą się znacznie różniły. Tak na przykład w laboratorium psychologicznym człowiek może ujawnić, że czuje się samotny oraz mało atrakcyjny w stosunkach interpersonalnych jednocześnie w czasie pracy grupowej może podkreślać swoje zalety towarzyskie. Te odmienne wypowiedzi publiczne – przetwarzane za pomocą reguł wnioskowania – mogą ułatwić sformułowanie hipotez na temat prawdziwej samowiedzy jednostki. Wiarygodność badań multisytuacyj- nych wzrasta, gdy stosujemy w nich różnorodne metody bezpośrednie i pośrednie, diagnostyczne i symulacyjne. Metody te dostarczają dodatkowych informacji. 387

Formalne badania multisytuacyjne można opisać następująco. Psychologa interesuje sąd osobisty S (lub grupa sądów). Aby wykryć ten sąd, bada on określoną jeednostkę w wielu sytuacjach, w których formułuje ona o sobie wypowiedzi S’, S”, S’”… Wypowiedzi te są przetworzeniem sądu S za pomocą reguł komunikacji Ku Kz, K3…, czyli:

Znajomość wypowiedzi S’, S” i S’”… dotyczących myśli o sobie oraz znajomość sytuacji, w których zostały sformułowane, ułatwi psychologowi ujawnienie prawdziwego sądu osobistego S. W każdym razie badania multisytuacyjne są jedną z dróg prowadzących do poznania treści świadomości jednostki. Nie jest to metoda jedyna.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+