Badania dr Davida Drazina

Badania dr Davida Drazina

Faktem jest, że każdego rodzaju rutynowa praca staje się nudna po pewnym krótkim czasie. Powodem tego jest brak wystarczająco silnych bodźców, podniet, aby utrzymać zainteresowanie i motywacje do działania na wysokim poziomie. Znaczna część dni roboczych poświęcona jest zajęciom rutynowym, które dostarczają bardzo niewielu bodźców, stymulujących do działania, podczas gdy pracując z ludźmi możemy znaleźć różne źródła stymulacji, jak rozmowy towarzyskie, oczekiwanie na przerwę na kawę, dłuższe pogawędki oraz wymianę informacji i poglądów. Odizolowana kobieta pracu|jąca w domu nie znajduje tych ucieczek przed nudą i często odczuwa samotność. Niedawne badania ankietowe przeprowadzone przez dr. Davida Drazina z Schlackman Research Organization (Organizacja Badawcza im. Schlackmana) dowiodły, że na cztery brytyjskie kobiety jedna była osamotniona, a małżeństwo traktowała jako lekarstwo na swoją „chorobę”. Najwięcej osamotnionych kobiet pochodziło z grupy wiekowej pomiędzy 16 a 24 rokiem życia. Najboleśniej odczuwały to kobiety pochodzące z dużych przemysłowych miast, następnie kobiety mieszkające w małych wioskach.

Nuda i poczucie osamotnienia mogą wywołać reakcję apatii i obojętności wobec zajęć domowych lub dążenie do utrzymania domu w stanie niemalże klinicznej czystości. Ostatecznym rezultatem obydwu stanów może być głęboka depresja. Nie muszę chyba dodawać, że wszystkie tego rodzaju stany emecjonalne wpływają bardzo niekorzystnie nie tylko na kobietę, lecz również na wszystkich członków rodziny. Największą szkodę wyrządzają one małym dzieciom, które upatrują w swoich matkach głównych źródeł pobudzenia emocjonalnego.

mu, organizacje pierwszej pomocy lub Czerwonego Krzyża mogłyby dać odczyt na temat pierwszej pomocy itp. Może okazać się sprawą bardzo prostą, dla grupy zorganizowanej, zaaranżowanie zwiedzania interesujących lokalnych fabryk, siedzib miejscowych gazet, stacji radia i telewizji. To wszystko dostarczy wam interesujących zajęć poza do|mem, a dzieci będą miały z tego niezmierną korzyść poznawczą.

About the author /


Related Articles