Aleksy Pisiemski

Typowy dla tej prozy socjologizm charakteryzował twórczość Aleksego Pisiemskiego, autora starszego pokolenia ? był on rówieśnikiem Dostojewskiego, sympatyzującego w latach 50-tych z ?młodą redakcją” ?Moskwitianina”. Pisiemski pochodził z niezamożnej szlachty, uczył się w gimnazjum w Kostromie, następnie studiował matematykę w Uniwersytecie Moskiewskim; po studiach przez pewien czas pracował jako urzędnik, a w latach 1857 -1882 uczestniczył w redakcji miesięcznika ,,Bibliotieka dla cztienija”. Wystąpił w literaturze i zdobył rozgłos wcześniej niż plejada demokratów ? był o piętnaście lat starszy ? ale rozpoczynał podobnie: nowelami i szkicami o tendencjach obyczaj o wo-etnograficznych i o dużym ładunku krytycyzmu społecznego. Debiutował w 1848 r. opowiadaniem Nina, ale popularność zdobył w kilka lat później, gdy ogłosił kilka nowel z życia warstw mieszczańskich: Wałkoń,Małżeństwo z uczucia, Mr Batmanow i in. Związawszy się z ?młodą redakcją” ?Moskwitianina”, w swoich utworach podejmował tematy atrakcyjności moralnej patriarchaiizmu chłopskiego i kupieckiego ? o czym przekonywał w miesięczniku słowianofilów Apollem Grigoriew ? czy też uroku moralnego doskonalenia się człowieka.

About the author /


Related Articles

Jeden komentarz