PRZYSZŁE KIERUNKI POSZUKIWAŃ

Dotychczasowe prace wstępne potwierdziły model, ale podejście kategorialne trudno jeszcze uznać za należycie uargumentowane. Różne hipotezy wymagają dalszych badań po to, aby można było potwierdzić ich trafność, rozbudowywać teorię, a także ustalić, czy teoria jest poprawna i można się nią posługiwać.Jeżeli afekt bazuje raczej na najwyższym poziomie kategorii, a nie na niższym poziomie atrybutów, to liczba skojarzonych z nią zgodnych atrybutów nie powinna mieć wpływu na czas przetwarzania opartego na kategorii. Oznacza to, że w warunkach przetwarzania kategorialnego zmiany wielkości zbioru nie powinny mieć wpływu na zmianę latencji i ewaluacji, natomiast wpływ ten powinien wystąpić w warunkach przetwarzania analitycznego. Hipoteza ta ma kluczowe znaczenie z perspektywy zarówno teoretycznej, jak praktycznej. Stopniowanie wielkości zbioru powinno umożliwić bardziej precyzyjne sprawdzenie niezgodności niż pozwalały na to wstępne badania porównujące informację zgodną i niezgodną. Być może szanse na to, że obserwator przerzuci się z przetwarzania kategorialnego na analityczne, będą rosnąć wraz ze wzrostem liczby informacji niezgodnych. A z drugiej strony, pewien poziom niezgodności (przekraczający określone mini­mum) mógłby wystarczyć do uaktywnienia przetwarzania analitycz­nego. Dalsze badania odpowiedzą na to pytanie.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+