Poznanie człowieka

Poznanie człowieka

Postwittgensteinowskie „rewizjonistyczne” podejście do klasyfikacji przedmiotów naturalnych podpowiada kilka kierunków badań nad systemami klasyfikacyjnymi i kategoriami osób: (1) Powinniśmy sprawdzić, czy kategorie osób na różnym poziomie abstrakcji takso­nomicznej mają odrębne właściwości oraz czy różnią się w sposób systematyczny cechami powszechnie przypisywanymi ich reprezentan­tom. Idąc śladem Brunerowskiego — dzisiaj już starego — „nowego nurtu” w spostrzeganiu (Bruner, 1958; Higgins i współautorzy, 1977; Taylor, Fiske, 1978; Wyer, Srull, 1981), powinniśmy zbadać różne rodzaje kategorii osób, aby wykryć kategoryzacje najbardziej dostępne, wyraziste i korzystne ze względu na różne cele. (2) Granice między kategoriami osób mogą być rozmyte, lecz centralne, najbardziej „czyste egzemplarze każdej z kategorii przypuszczalnie wyraźnie różnią się między sobą. Podobnie jak ostatnie wysiłki psychologii poznawczej koncentrują się na badaniu „czystych” czy prototypowych egzemplarzy kategorii, a nie rozmytych przypadków granicznych, również naszym zamierzeniem jest zidentyfikowanie prototypowych egzemplarzy oraz reguł oceniania prototypowości w procesie katego­ryzacji ludzi.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+