Monthly Archives: Styczeń 2020

 • Polska nauka w tyle
  Posted in: Brainmax pl gry

  Polska nauka w tyle Polskie uczelnie są daleko w tyle z zachodnimi. Nie wielu dostrzega to. Polscy naukowcy są przekonani o swojej wyjątkowości. Prawda jest taka, że naukowcy w Polsce

 • Jeśli nie studia to kurs
  Posted in: Cph4 wikipedia

  Jeśli nie studia to kurs Sam dyplom to za mało, aby zdobyć dobrze płatną pracę. Musisz z siebie dać więcej. 30 procent młodych ludzi pozostaje bez pracy. Narzekają na rzeczywistość.

 • Inwestycja, która się zwraca
  Posted in: Efekt wertera

  Inwestycja, która się zwraca Stypendia naukowe mogą być bardzo przydatne w życiu. Jednak musisz spełniać określone warunki, aby takowe otrzymać. Stypendia socjalne przysługują rodzinom, które znajdują się w naprawdę opłakanej

 • Zainwestuj w siebie
  Posted in: Lumosity opinie

  Zainwestuj w siebie Polskie uczelnie szczycą się wysoką jakością kształcenia. To nowomowa. Prostszym językiem to propaganda. Polskie uczelnie nie należą do najlepszych na świecie. Uniwersytet Jagielloński jest dopiero 350 na

 • Więcej, więcej praktyki
  Posted in: Neurogra pl opinie

  Więcej, więcej praktyki System edukacyjny wymaga zmian. Na naszych uczelniach kultywuje się teorie. Praktyka schodzi na dalszy plan. Studia uczą myśleć według wzorów. Nie uczą analitycznego myślenia. To co jest

 • Tak dla płatnych studiów
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Tak dla płatnych studiów Polski system edukacyjny potrzebuje zmian. Dlaczego? To proste. Polskie uczelnie nastawione są na ilość. Jakość nie ma znaczenia. Gdyby było inaczej oznaczałoby to, że budżet państwa

 • Umiejętności cenniejsze niż wiedza
  Posted in: Trening mózgu

  Umiejętności cenniejsze niż wiedza Od wielu lat legendy głoszą, że studia zapewniają dobrą pracę. Są pomostem do lepszej przyszłości. W takim przekonaniu żyją licealiści. Wielu z nich wierzy w te

 • Poznanie człowieka
  Posted in: Neurogra pl opinie

  Poznanie człowieka Postwittgensteinowskie „rewizjonistyczne” podejście do klasyfikacji przedmiotów naturalnych podpowiada kilka kierunków badań nad systemami klasyfikacyjnymi i kategoriami osób: (1) Powinniśmy sprawdzić, czy kategorie osób na różnym poziomie abstrakcji takso­nomicznej

 • Kształtowanie moralnej świadomości
  Posted in: Efekt wertera

  Niezbędny staje się dzisiaj, w obliczu realnych zagrożeń dla życia gatunkowego, zespolony wysiłek nauk społecznych, filozofii, etyki, pedagogiki, mobilizacja wszelkich autorytetów moralnych ludzkości w celu uświadomienia, że jeśli prawomocna jest

 • Badania nad podobieństwem obiektywnym
  Posted in: Brainmax pl gry

  Badania nad podobieństwem obiektywnym Jest rzeczą oczywistą, że badania poświęcone podobieństwu obiektywnemu nie są elementem teorii samowiedzy, ponieważ nie dotyczą one świadomości i regulacji świadomej. Inaczej przedstawia się sprawa z

 • Badania na grupie psów
  Posted in: Cph4 wikipedia

  Badania na grupie psów Jedna grupa psów została przywiąza|na do hamaków i poddana serii wstrząsów elektrycznych, od których nie można było uciec. Zachowanie się było bez znaczenia: mogły szczekać, skomleć,

 • Badania multisytuacyjne
  Posted in: Efekt wertera

  Badania multisytuacyjne Wypowiedzi te – w zależności od sytuacji i celów osobistych – będą się znacznie różniły. Tak na przykład w laboratorium psychologicznym człowiek może ujawnić, że czuje się samotny

 • Badania dr Davida Drazina
  Posted in: Jak wykorzystać 100% mózgu

  Badania dr Davida Drazina Faktem jest, że każdego rodzaju rutynowa praca staje się nudna po pewnym krótkim czasie. Powodem tego jest brak wystarczająco silnych bodźców, podniet, aby utrzymać zainteresowanie i

 • Antidotum na lęk
  Posted in: Jak zwiększyć wydajność mózgu

  Antidotum na lęk Może ci pomóc rozluźnić się pod koniec pracowitego dnia, przygotować do spokojnego snu lub kontrolować nadmierne podniece|nie spowodowane niecodziennie trudną sytuacją. Szczegółowe porady dotyczące metod odprężenia znajdziecie

 • Interpsychiczna regulacja
  Posted in: Lumosity opinie

  Interpsychiczna regulacja Badacze pracujący zgodnie z podstawowymi założeniami koncepcji Wygotskiego koncentrują się na problemie wspólnego konstruowania rozwiązań. Na przykład Forman i jej współpracownicy badali sposoby, za pomocą których chłopcy w

 • Wyrównana relacja
  Posted in: Neurogra pl opinie

  Wyrównana relacja Piaget podkreślał znaczenie zrozumienia opartego na współpracy. Dyskusja i podzielanie (uwspólnianie) punktów widzenia może być jednym z głównych czynników wspierających rozwój. Dzieci, które w zadaniach matematycznych, przestrzennych lub

 • Naśladowanie modelu
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Naśladowanie modelu Na podstawie przeglądu tego typu badam Murray wskazuje, że w przybliżeniu 80% nie znających fasady stałości dzieci opanowało ją po włączeniu ich do pary osobą znającą tę zasadę.

 • Oceny poziomu rozwoju
  Posted in: Trening mózgu

  Oceny poziomu rozwoju Badacze pracujący zgodnie z głównymi założeniami podejścia Piageta poważnie potraktowali to, co powiedział on o efektywności wzbudzanego przez rówieśniczą interakcję społeczną „konfliktu poznawczego” lub „konfliktu społeczno-poznawczego”, i

 • Podstawy różnic pomiędzy teoriami
  Posted in: Cph4 wikipedia

  Podstawy różnic pomiędzy teoriami Stanowiska Piageta i Wygotskiego wykazują wiele podobieństw i równocześnie różnią się w istotnych kwestiach. Można się spodziewać, że różnice te będą miały odzwierciedlenie w postaci przeciwnych