Monthly Archives: Czerwiec 2018

 • Oferta studiów
  Posted in: Cph4 wikipedia

  Oferta studiów podyplomowych jest skierowana nie tylko dla tych, którzy już posiadają dyplom magistra czy inżyniera, ale także dla tych którzy ukończyli tylko licencjat. To bardzo dobra okazja na podniesienie

 • Oferta
  Posted in: Cph4 wikipedia

  Na szczęście obecnie na wielu stronach internetowych uczelni znajduje się szczegółowa rozpiska, jak dane studia podyplomowe będą wyglądać. Jest dostępny program zajęć: ile godzin danego przedmiotu się odbędzie, czy będą

 • Obróbka metali znana od starożytności!
  Posted in: Efekt wertera

  Złoto w starożytności było już bardzo cenionym metalem szlachetnym, Nic dziwnego, że szlachetny skoro bardzo trudno jest je znaleźć w czystej postaci. Jednak człowiek zauważył już od dawna piękno tego

 • Odkryj historię Jana Pawał II z Aven Travel
  Posted in: Efekt wertera

  Odkąd papieżem został Polak, wiele osób postanowiło zapoznać się z jego historią. Po jego śmierci zainteresowanie nią jeszcze bardziej się nasiliło, ponieważ społeczeństwo polskie dostrzegło fakt, że był to nie

 • Odmiana wyrazów
  Posted in: Ile procent mózgu wykorzystuje człowiek

  Słownik odmiany wyrazów zawiera ponad sto sześćdziesiat wyrazów: nazwisk, miejscowości i nazw geograficzncznych itp. Powstał nowy, przydatny serwis internetowy: słownik odmiany wyrazów. Słowa można przeglądać według pierwszej litery, lub przeszukując

 • Nauka słówek
  Posted in: Ile procent mózgu wykorzystuje człowiek

    Wiele osób zastanawia się jak należy uczyć się słówek. We wcześniejszych postach wspomniałem o technikach nauczania, czy zapamiętywanie, tak więc dzisiaj skupie się na zupełnie czymś innym. Mianowicie, jak

 • Oświata w Polsce
  Posted in: Ile procent mózgu wykorzystuje człowiek

  Oświata w Polsce. Termin “oświata” jest używany zamiennie z wyrażeniem “system oświaty”. Według słownika jest to ogół powiązanych ze sobą placówek i instytucji wychowania bezpośredniego i pośredniego, który umożliwia obywatelom

 • Otwarto stuletnią paczkę
  Posted in: Jak wykorzystać 100% mózgu

  26 sierpnia 1912 roku niejaki Johan Nygarda przekazał do administracji norweskiej gminy Sel w mieście Otta tajemniczą paczkę, paczkę, którą opieczętował specjalnym napisem „można otworzyć dopiero w 2012 r.” Pokolenia

 • Ostateczne rozwiązanie
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Ostateczne rozwiązanie Przywódcy hitlerowscy, w obawie przed problemami aprowizacyjnymi, zdecydowali się na wymordowanie wszystkich Żydów, na zajmowanych terytoriach. Mord ten nazywano „ostatecznym rozwiązaniem problemu żydowskiego”. Żydów niszczono, więc na wszelkie

 • MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  W jednym z badań, które wydaje się typowym przykładem takich właśnie niekategorialnych procesów konfiguratywnych, Higgins i Rho- les (1976) analizowali podejście przyjmujące za podstawę pełnienie roli w zastosowaniu do procesów

 • OBIECUJĄCE REZULTATY
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Obiecujące rezultaty wcześniejsze zachęciły nas do dalszej pracy nad weryfikacją założeń modelu. Następny krok dotyczył wykluczenia alternatywnego wyjaś­nienia, że zgodność stanowiła efekt niedoskonałej manipulacji afektem opartym na przetwarzaniu kategorialnym. Zbyt

 • OPRÓCZ DANYCH
  Posted in: Trening mózgu

  Oprócz tych danych dwa inne czynniki podważają zasadność wyjaśnienia alternatywnego. Po pierwsze, Burnstein i Schul (1982), weryfikując model zbliżony do naszego, stwierdzili, że efekty związane z latencją w sytuacji niezgodności

 • NATURALNE POJĘCIE
  Posted in: Trening mózgu

  Badania Rosch i innych wykazały, że pojęcia naturalne mają budowę prototypową. Ludzie uczestniczący w tych eksperymentach potrafili ocenić, jak dobrym przykładem kategorii jest dany obiekt; sądzili np., że jabłko jest

 • OCENA OBSERWATORA
  Posted in: Jak zwiększyć wydajność mózgu

  Jeżeli oceny obserwatora zależą od osoby bodźcowej, wówczas jest mało prawdopodobne, że podstawą reakcji afektywnych będzie kategoria. Oprócz różnic związanych z modalnością, wzajemnością, złożonoś­cią, presją czasu i wiedzą jest jeszcze

 • OSOBY A PRZEDMIOTY
  Posted in: Jak zwiększyć wydajność mózgu

  Przeważająca część badań percepcji społecznej koncentruje się na konsekwencjach kategoryzacji czy „stereotypizacji”, mniejszy nacisk kładąc na procesy, które mogłyby leżeć u podstaw formowania się naturalnych kategorii dotyczących ludzi. Wiemy sporo