Monthly Archives: Lipiec 2017

  • Makbet? – geneza utworu
    Posted in: Blog

    Badacze są właściwie pewni, co do tego, że ?Makbet? Szekspira została napisany w 1602 roku. Niestety brakuje źródeł, żeby dokładnie określić, ile autor pracował nad tragedią, ale przesłanki historyczne, wzmianki