Monthly Archives: Grudzień 2015

 • Sport jest świetny na bezsenność
  Posted in: Zdrowie i Medycyna

  Bezsenność jest dość powszechnym problemem, z którym boryka się wielu ludzi. Dolegliwość ta nie należy do przyjemnych, przewracanie się w łóżku bez możliwości zdrowego wypoczęcia sprawia, że zaczynamy być nerwowi,

 • Zalety uprawiania sportu
  Posted in: Zdrowie i Medycyna

  Wiele słyszy się o wspaniałym działaniu sportu na organizm człowieka. Wszędzie widać zdjęcia z przemian osób, które zaczęły ćwiczyć i osiągnęły ogromne sukcesy w walce o ładne, wysportowane i zdrowe

 • Zwiazki chemiczne
  Posted in: Blog

  Prócz kwarcu, krzemianów (np. szmaragd) i glinokrzemianów (znany nam już albit), wśród minerałów – związków chemicznych tworzących skorupę ziemską, chemicy wyróżniają: azotany, borany, chlorki, fluorki, fosforany, siarczki, tlenki, węglany i

 • Zjawisko krystalizacji
  Posted in: Blog

  Zjawisko krystalizacji łatwo jest obserwować w zimie na szybie okiennej. Gdy w mieszkaniu jest ciepło, a za oknem panuje mroźna, naprawdę zimowa pogoda, oara wodna z czajnika lub garnka z

 • Papirusy tybetanskie
  Posted in: Blog

  W 1928 roku w jednym z grobowców w pobliżu Teb odnaleziono papirusy tzw. tebańskie, przechowywane dzisiaj w Bibliotece Uniwersyteckiej w Lejdzie. Wszystkie z wyjątkiem jednego, który znajduje się w Królewskiej

 • Co to jest postep
  Posted in: Blog

  W artykule Co to jest postąp? Mikołaj Michajłowski zakwestionował koncepcję rozwoju dziejowego polegającego na społecznym podziale pracy, rozwoju miast i przemysłu, a więc rozwoju typowego dla burżuazyjnych społeczeństw zachodnich, i

 • Chlopi w Utworach Niekrasowa
  Posted in: Blog

  W poemacie Mróz Czerwony Nos Niekrasow nie ucieka się do tradycyjnych zestawień życia dworu i wsi, unika też charakterystycznych dla swej twórczości kontrastów socjalnych. Społeczną ostrość problemu ujawnia przede wszystkim

 • Burzuazyjne idealy
  Posted in: Blog

  W ukazaniu krachu burżuazyjnych ideałów pomyślności rodzinnej i postawieniu problemu emancypacji kobiet widzieć trzeba wpływy George Sand i w ogóle ?georgesandyzmu”, a także odbicie dyskusji Gonczarowa z Bielińskim. Krytyk-radykał, raznoczyniec,

 • Aleksy Pisiemski
  Posted in: Blog

  Typowy dla tej prozy socjologizm charakteryzował twórczość Aleksego Pisiemskiego, autora starszego pokolenia ? był on rówieśnikiem Dostojewskiego, sympatyzującego w latach 50-tych z ?młodą redakcją” ?Moskwitianina”. Pisiemski pochodził z niezamożnej szlachty,

 • Rok 1852
  Posted in: Blog

  Rok 1852 wniósł nowe elementy do jego twórczości. Po zarzuceniu formy dramatycznej i obok prac nad formami nowelistycznymi, podjął próbę stworzenia powieści. Jak zwykle u niego, próbie tej towarzyszyło wystąpienie

 • Lupliwosc
  Posted in: Blog

  Najłatwiej łupliwość można zaobserwować w krysztale kalcytu. Nawet niewielka siła lub upadek na podłogę powodują rozsypanie się tego kryształu na mniejsze kawałki, ale również zachowujące kształt kryształu. W domu można

 • Krysztaly organiczne
  Posted in: Blog

  Metodą topienia strefowego hoduje się głównie kryształy substancji organicznych, ale również kamieni szlachetnych, a wśród nich także znany nam już syntetyczny granat litowo-aluminiowy. Metoda ta ułatwia zresztą otrzymywanie monokryształów YAG,

 • Znieczulenie miejscowe
  Posted in: Zdrowie i Medycyna

  W czasie każdego znieczulenia miejscowego konieczne jest stałe monitorowanie ciśnienia tętniczego matki, ponieważ jego spadek może odbić się niekorzystnie na krążeniu łożyskowym, a w konsekwencji na stanie płodu. Należy również

 • Wskazania wzgledne do stosowania glikokortykosteroidow
  Posted in: Zdrowie i Medycyna

  Wrodzona niedokrwistość czerwonokrwinkowa albo pancytopenia, wrodzona sferocytoza, niedokrwistość autoimmunohemolityczna, skazy krwotoczne małopłytkowe pierwotne i wtórne, immunokoagulopatie poprzetoczeniowe, choroby układowe tkanki łącznej, ostra choroba reumatyczna, niektóre przypadki przewlekłego zapalenia wątroby, dławiec

 • Witamina PP
  Posted in: Zdrowie i Medycyna

  Rozpuszczalna w wodzie i alkoholu, oporna na działanie kwasów i zasad, podwyższonej temperatury i światła. Ustrój pokrywa zapotrzebowanie na tę witaminę w 2/2 przez tryptofan, a w V3 przez preformowany

 • Witamina C
  Posted in: Zdrowie i Medycyna

  Łatwo rozpuszczalny w wodzie, szybko niszczony pod wpływem światła, podwyższonej temperatury, utleniania, środowiska alkalicznego, przy zetknięciu ze śladami miedzi lub żelaza, pod wpływem działania askorbinaz. Przy podaniu gromadzi się głównie

 • Witamina B2
  Posted in: Zdrowie i Medycyna

  Składa się z izoalloksazyny i rybozy, jest żółtym barwnikiem zielono fluoryzującym., jest względnie trwała w środowisku obojętnym, ale wrażliwa na światło i środowisko zasadowe. Jako składnik grupy prostetycznej enzymów flawinowych

 • Uszkodzenie nerek
  Posted in: Zdrowie i Medycyna

  Uszkodzenie nerek może nastąpić dopiero w wyniku długotrwałego podawania cytostatyków. Dla oceny wydolności nerek w czasie takiego leczenia konieczne są badania wstępne i kontrolne obejmujące badanie moczu, poziom kwasu moczowego

 • Tiacezaton
  Posted in: Zdrowie i Medycyna

  Tiosemikarbazony były stosowane w leczeniu gruźlicy w Niemczech już w 1946 r. Najaktywniejszy okazał się tiacetazon, który w badaniu in vitro i leczeniu zakażeń doświadczalnych, stosowany w dużych dawkach, wykazywał

 • Streptomycyna
  Posted in: Zdrowie i Medycyna

  Próby podawania streptomycyny raz w tygodniu z izoniazydem w dużych dawkach dały wyraźnie gorsze wyniki u chorych szybko metabolizują-cych ten lek.  Na przykład w ostatnio przeprowadzonych badaniach w Czechosłowacji doskonałe

 • Srodki przeciwgoraczkowe
  Posted in: Zdrowie i Medycyna

  Ze względu na dużą toksyczność i stwierdzone możliwości działania karcynogennego .nie wskazane jest stosowanie aminofenazonu ani żadnych, preparatów zawierających ten związek. W opracowaniu znajdą się inne związki o podobnym działaniu,

 • Rozprezanie pluc
  Posted in: Zdrowie i Medycyna

  Wprowadzone przed kilkudziesięcioma laty metody sztucznego rozprężania płuc, z wykorzystaniem złożonych urządzeń, w postaci komory Gregory’ego (komory nadciśnieniowej obejmującej główkę noworodka), czy komory typu Pul-marka (komory podciśnieniowej ?rozciągającej” klatkę piersiową,