Streptomycyna

Próby podawania streptomycyny raz w tygodniu z izoniazydem w dużych dawkach dały wyraźnie gorsze wyniki u chorych szybko metabolizują-cych ten lek.  Na przykład w ostatnio przeprowadzonych badaniach w Czechosłowacji doskonałe wyniki uzyskano podając 2 razy w tygodniu streptomycynę z izoniazydem po uprzednim intensywnym leczeniu przez 6-13 tygodni, natomiast schemat dawkowania oparty na podawaniu leków raz w tygodniu był skuteczny jedynie u osób powoli metabolizujących izoniazyd (97% wyleczonych), podczas gdy w grupie chorych szybko metabolizujących tylko 78% zostało wyleczonych. Skuteczność leczenia streptomycyną z  izoniazydem  podawanymi   2  razy  w  tygodniu  potwierdziły  duże  badania w Wielkiej Brytanii, w których także w pierwszym etapie leczenia stosowano codziennie izoniazyd w skojarzeniu z innymi lekami: PAS-em, etambutolem i ryfampicyną w poszczególnych grupach chorych. Nie udało się zwiększyć skuteczności leków stosowanych tylko raz w tygodniu u osób szybko metabolizujących izoniazyd podawaniem dodatkowo pirazynamidu ani też stosowaniem streptomycyny z izoniazydem przez l miesiąc w początkowej fazie leczenia. Opracowano wiele preparatów izoniazydu o przedłużonym działaniu, przydatnych do stosowania jeden raz w tygodniu w dawce  30 mg/kg masy ciała. Terapia przerywana byłaby znacznie prostsza,  gdyby  udało się  uniknąć pozajelitowego  podawania  streptomycyny.  Po intensywnej fazie leczenia początkowego, obejmującej streptomycynę podawaną codziennie, z powodzeniem stosowano tylko leki doustnie w wielu próbach. W Madras dokonano porównania wyników leczenia metodą standardową (codziennie PAS  i  izoniazyd)  z terapią  prowadzoną  2  razy w tygodniu,  także PAS-em z dużymi dawkami izoniazydu.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+