PRZYSZŁE KIERUNKI POSZUKIWAŃ

PRZYSZŁE KIERUNKI POSZUKIWAŃ
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Dotychczasowe prace wstępne potwierdziły model, ale podejście kategorialne trudno jeszcze uznać za należycie uargumentowane. Różne hipotezy wymagają dalszych badań po to, aby można było potwierdzić ich trafność, rozbudowywać teorię, a także ustalić, czy teoria jest poprawna i można się nią posługiwać.Jeżeli afekt bazuje raczej na najwyższym poziomie kategorii, a nie na niższym poziomie atrybutów, to liczba skojarzonych z nią zgodnych atrybutów nie powinna mieć wpływu na czas przetwarzania opartego na kategorii. Oznacza to, że w warunkach przetwarzania kategorialnego zmiany wielkości zbioru nie powinny mieć wpływu na zmianę latencji i ewaluacji, natomiast wpływ ten powinien wystąpić w warunkach przetwarzania analitycznego. Hipoteza ta ma kluczowe znaczenie z perspektywy zarówno teoretycznej, jak praktycznej. Stopniowanie wielkości zbioru powinno umożliwić bardziej precyzyjne sprawdzenie niezgodności niż pozwalały na to wstępne badania porównujące informację zgodną i niezgodną. Być może szanse na to, że obserwator przerzuci się z przetwarzania kategorialnego na analityczne, będą rosnąć wraz ze wzrostem liczby informacji niezgodnych. A z drugiej strony, pewien poziom niezgodności (przekraczający określone mini­mum) mógłby wystarczyć do uaktywnienia przetwarzania analitycz­nego. Dalsze badania odpowiedzą na to pytanie.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+